جستجو و نجات استان مرکزی

۱۲اسفند
اولین دوره آموزشی داوطلبین محلی در کارگروه امدادونجات شازند

اولین دوره آموزشی داوطلبین محلی در کارگروه امدادونجات شازند

انجمن پزشکی کوهستان ایران: جستجو و نجات استان مرکزی اولین دوره داوطلبین محلی با حضور ۱۲ شرکت کننده به مدت ۲۴ ساعت در هیئت کوهنوردی شازند برگزار گردید.

۲۶بهمن
حضور اعضای کارگروه ایمنی، جستجو و نجات استان مرکزی در صعود سراسری زمستانی به قله ۳۱۰۰ متری سفیدخانی

حضور اعضای کارگروه ایمنی، جستجو و نجات استان مرکزی در صعود سراسری زمستانی به قله ۳۱۰۰ متری سفیدخانی

بام نیوز: اعضای کارگروه ایمنی، جستجو و نجات استان مرکزی در صعود سراسری زمستانی به قله ۳۱۰۰ متری سفیدخانی حضور یافتند.