جست و جوی هوایی

۲۰بهمن
جستجو برای کوه نوردان فردا نیز ادامه خواهد یافت

جستجو برای کوه نوردان فردا نیز ادامه خواهد یافت

بام نیوز: کریم شاه نیزاری در توئیت خود از قول چانگ داوا شرپا اعلام کرده که رکورد ارتفاع در دومین پرواز امروز برای جستجوی کوه نوردان گمشده به 7800 متر افزایش یافته.

۲۰بهمن
دومین جستجوی هوایی بی حاصل

دومین جستجوی هوایی بی حاصل

بام نیوز: اکسپلوررز اعلام کرد که دومین هلیکوپتر نیز هیچ نشانه ای از سه کوه نورد گم شده نیافته، آنها تا ارتفاع 7000 متر را ردیابی کردند.