جست و جو هوایی

۲۱بهمن
عملیات جستجو هوایی امروز با دو هلیکوپتر انجام شد

عملیات جستجو هوایی امروز با دو هلیکوپتر انجام شد

بام نیوز: عملیات جستجو هوایی امروز با دو هلیکوپتر انجام شد و هیچ اثری از محمدعلی سدپارا، جان اسنوری و خوآن پابلو نیست.