جسد سندی اروین

۲۷خرداد
مخفی کاری چینی‌ها از صعود سال ۱۹۲۴ به اورست

مخفی کاری چینی‌ها از صعود سال ۱۹۲۴ به اورست

بام نیوز: آیا چینی‌ها جسد و دوربین اروین را مخفی کردند.