جسد قله اورست

۲۳خرداد
داستان کوهنورد پوتین سبز چیست

داستان کوهنورد پوتین سبز چیست

بام نیوز: «پوتین سبز» نام مشهورترین جسد قله اورست است که متعلق به «سیوانگ پالجور» کوهنورد هندی است.