جسم و جان

۲۷تیر
کوهنوردی ورزشی مفرح برای جسم و جان

کوهنوردی ورزشی مفرح برای جسم و جان

بام نیوز: زیبایبهای کوهستان بمن می اموزد که زندگی و عشق همراه با نوعدوستی هم زیباست از بالا که به اطراف می نگرم بمن یاداوری می کند که نباید مغرور شوم چون ذره ای بیش نیستم.