جشنواره صعودهای برتر

۰۸اردیبهشت
برگزاری نهمین جشنواره صعودهای برتر

برگزاری نهمین جشنواره صعودهای برتر

انجمن پزشکی کوهستان ایران: به آگاهی مي‌رساند؛ این فدراسیون درصدد است در تابستان ۱۴۰۱ نهمین جشنواره صعودهای برتر کوهنوردی و صعودهای ورزشی را برگزار نماید.