جشنواره فیلم کودک

۱۳شهریور
رگبرگ» به جشنواره فیلم کودک رفت/ دغدغه های محیط زیستی برای بچه ها

رگبرگ» به جشنواره فیلم کودک رفت/ دغدغه های محیط زیستی برای بچه ها

بام نیوز: کارگردان تله فیلم «رگبرگ» گفت: با پایان تدوین و ساخت تیتراژ، فیلم را برای جشنواره کودک اصفهان فرستادیم که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.