جشن مهرگان

۱۱شهریور
آماده‌سازی پرونده جشن مهرگان برای ثبت جهانی

آماده‌سازی پرونده جشن مهرگان برای ثبت جهانی

بام نیوز: رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی گفت: پرونده جشن مهرگان دومین جشن بزرگ ایرانیان باستان به پیشنهاد دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی در پژوهشکده مردم‌شناسی برای ثبت جهانی آماده می‌شود.