جشن نوروز

۰۲فروردین
جشن نوروز در کردستان

جشن نوروز در کردستان

بام نیوز: آداب و رسوم عید نوروز در کردستان، آیین و سنت‌های مردم کردستان در ایام نوروز، آداب سال نو در کردستان؛ جشن نوروز از دیرباز درمیان کرد‌ها با شکوه خاصی همراه با آداب و سنن تاریخی و فرهنگی برگزار می‌شود.