جعفر ناصری

۱۳تیر
سالروز تولد جعفر ناصری

سالروز تولد جعفر ناصری

بام نیوز: در چنین روزی؛ «جعفر ناصری» متولد شد.