جعل تصویر

۱۷بهمن
۱۰ سال تعلیق از هر نوع فعالیت کوهنوردی به دلیل جعل تصاویر صعود به اورست !

۱۰ سال تعلیق از هر نوع فعالیت کوهنوردی به دلیل جعل تصاویر صعود به اورست !

بام نیوز: فوتوشاپ عکس های صعود به اورست کار دست کوهنورد هندی داد و این کوهنورد به مدت ۱۰ سال از هرگونه فعالیت‌های کوهنوردی توسط دولت نپال منع شد.