جغرافیا

۰۵خرداد
اهمیت کوه و کوهستان برای انسان دوره پارینه‌سنگی / قسمت اول

اهمیت کوه و کوهستان برای انسان دوره پارینه‌سنگی / قسمت اول

بام نیوز: کوه مهم است، آنقدر مهم که در تاریخ ایران زمین به جایگاه والای تقدس رسید. هرآنچه مهم و خوب بود در کوه رخداده است انگار، … کوه ها‌ مهم‌اند، حداقل از دیدگاه بقای بشر.