جلال رابوکی

۰۲اردیبهشت
سالروز فقدان جلال رابوکی

سالروز فقدان جلال رابوکی

بام نیوز: «رابوکی» اولین کوهنورد ایرانی است که هر چهار جبهه دماوند را در یک روز صعود کرد.

۲۱اردیبهشت
۱۶ مسیر شناخته شده قله دماوند

۱۶ مسیر شناخته شده قله دماوند

بام نیوز: در سال 1384 برای یادبود جلال رابوکی درشانزده هفته پی در پی این 16 یال را در برنامه های یک روزه تیمی سه نفره متشکل از زنده یاد ابراهیم شیخی – ناصر جنانی و ذبیح اله حمیدی طی کردند.