جلال پاشا پوریان

۱۶فروردین
مرور صعودهای خارجی استان ایلام  

مرور صعودهای خارجی استان ایلام  

بام نیوز: صعود مرد روزهای سخت به قله آیلند پیک نپال در فروردین سال هشتادوشش.