جلد نشنال جغرافی

۱۸اسفند
تصویری نفس‌گیر روی جلد نشنال جغرافی از بیل هچر

تصویری نفس‌گیر روی جلد نشنال جغرافی از بیل هچر

بام نیوز: تاد اسکینر سرپرست فقید تیم گفته بود: "اگر برای صعود به یک قله به نردبان و طناب ثابت نیاز داشته باشیم، پس از نردبان خود بالا رفته‌ایم، نه از کوه".