جلسه مشترک

۱۰اردیبهشت
برگزاری جلسه مشترک کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و مسئولین سازمان امداد و نجات هلال احمر

برگزاری جلسه مشترک کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و مسئولین سازمان امداد و نجات هلال احمر

انجمن پزشکی کوهستان: در این جلسه آقایان دکتر مساعدیان، علی عشکری، شاهین صفوی، امیر طالبی، نادر رهنما از فدراسیون کوهنوردی و آقایان دکتر کبادی و حسین درخشان از سازمان امداد و نجات هلال احمر حضور داشتند.