جلسه هماهنگی

۲۱بهمن
جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان ، دهه فجر ۹۹، شهرستان زاوه

جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان ، دهه فجر ۹۹، شهرستان زاوه

بام نیوز: جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان ، دهه فجر ۹۹، شهرستان زاوه برگزار شد.