جلسه کارگروه تخصصی

۲۰خرداد
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۰

بام نیوز: جلسه کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.