جلفا

۱۱اسفند
رودخانه ارس / جلفا

رودخانه ارس / جلفا

بام نیوز: رود ارس در شمال غربی کشور و در مجاورت کشورهای همسایه مانند ارمنستان، آذربایجان و نخجوان قرار گرفته است.

۱۲شهریور
معرفی شهرستان جلفا

معرفی شهرستان جلفا

بام نیوز: جلفا شهر کوچکی است کاملا مرزی (همسایه بانخجوان وکمی هم باارمنستان).

۲۶تیر
کلیسای سَنت اِستِپانوس / جلفا

کلیسای سَنت اِستِپانوس / جلفا

بام نیوز: کلیسای استپانوس درون دژی استوار نیز واقع می باشد و ارمنیان به مجموعه بناهایی که در این گونه دژها بنا می ‌کردند وانک می‌گویند.