جلودار

۲۰فروردین
فرق جلودار، مسیریاب و راهنمای محلی

فرق جلودار، مسیریاب و راهنمای محلی

بام نیوز: جلودار با مسیریاب فرق دارد و هر دو مسئولیتی جداگانه و ضروری دارند. همچنین راهنمای محلی نمی تواند کار مسیریاب گروه را انجام دهد و یک گزینه اضافی اما مطلوب است.