جلگه چاه هاشم

۱۷خرداد
گرما جان ۲نفر را در سیستان و بلوچستان گرفت

گرما جان ۲نفر را در سیستان و بلوچستان گرفت

انجمن پزشکی کوهستان ایران: گرما جان ۲نفر را در دلگان سیستان و بلوچستان گرفت.