جلیل انفرادی

۱۹اردیبهشت
سخنی از دو یار کوهنورد مبارز

سخنی از دو یار کوهنورد مبارز

بام نیوز: جلیل انفرادی و اسکندر صادقی‌نژاد در نیمه اول دهه چهل از فعالین کارگری و دبیران سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک بودند و از اینجا زندگی این دو تا پایان عمر کوتاه‌شان به هم پیوند خورد .