جلیل شعرانی

۳۰بهمن
حق الزحمه های معوقه داور دیّری به خرید توپ فوتبال برای کودکان روستاهای استان بوشهر اختصاص یافت

حق الزحمه های معوقه داور دیّری به خرید توپ فوتبال برای کودکان روستاهای استان بوشهر اختصاص یافت

بام نیوز: جلیل شعرانی داور بوشهری، حقوق و حق الزحمه های معوقه اش از قضاوت دیدارهای لیگ برتر فوتبال و هم چنین پاداش قضاوت دیدار سوپرجام را به تهیه توپ فوتبال به ورزشکاران کودک و نوجوان روستاهای استان بوشهر اختصاص داد.