جمجمه ضربان دار

۲۲خرداد
علائم AMS

علائم AMS

بام نیوز: ادامه صعود در صورت سردرد مداوم می تواند باعث بروز مشکلات جدی تری شود.