جمعه سیاه

۰۶دی
به یاد دکتر اشکان رضوانی نراقی

به یاد دکتر اشکان رضوانی نراقی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: نخستین سالگرد ۵ دی ماه است. روزی که در تاریخ کوهنوردی ایران از آن به عنوان “جمعه سیاه” یاد می‌کنند.

۱۳آذر
بازخوانی “جمعه سیاه” کوه‌نوردی

بازخوانی “جمعه سیاه” کوه‌نوردی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: به ۵ دی نزدیگ می شویم ...

۱۶دی
جمعه سیاه کوهنوردی جنازه‌ای با کفش های کتانی در برف ۲ متری

جمعه سیاه کوهنوردی جنازه‌ای با کفش های کتانی در برف ۲ متری

بام نیوز : رییس فدراسیون کوهنوردی از عوامل مختلف حادثه "جمعه سیاه" کوهنوردی سخن گفت: