جمعه های کاراکالی

۱۱بهمن
اجرای کوهپیمایی در دره ویونگ

اجرای کوهپیمایی در دره ویونگ

بام نیوز: حضور صدها نفر در اجرای برنامه کوهپیمایی جمعه های کاراکالی همراه با شور و نشاط اجتماعی.