جمعه

۰۸شهریور
یه روز واسه جمعه 

یه روز واسه جمعه 

بام نیوز: دلم یه جورائی واسه اش میسوزه ، راستی شما می دونین جمعه ها ، کی به کوه می رن ؟

۲۹مرداد
الگوی افزایش ابر بارش جمعه

الگوی افزایش ابر بارش جمعه

بام نیوز: الگوی افزایش ابر بارش وزش باد ارتفاع ۴۲۰۰.

۱۵مرداد
الگوی افزایش ابر بارش وزش باد ارتفاع ۴۲۰۰

الگوی افزایش ابر بارش وزش باد ارتفاع ۴۲۰۰

بام نیوز: الگوی افزایش ابر بارش وزش باد ارتفاع ۴۲۰۰ روز جمعه.

۰۸مرداد
الگوی افزایش ابر بارش جمعه

الگوی افزایش ابر بارش جمعه

بام نیوز: الگوی افزایش ابر بارش جمعه.

۲۳تیر
الگوی افزایش ابر بارش جمعه

الگوی افزایش ابر بارش جمعه

بام نیوز: الگوی افزایش ابر بارش جمعه.

۱۰تیر
 الگوی افزایش ابر بارش جمعه

 الگوی افزایش ابر بارش جمعه

بام نیوز:  الگوی افزایش ابر بارش جمعه.

۲۹فروردین
مفرح یا مرفه

مفرح یا مرفه

بام نیوز: من عاشق مرفه بازی هستم چرا که نه ..... پیش خودم گفتم : مفرح یا مرفه چه فرقی میکنه اصلش اینه ۵ صبح از خونه بزنی بیرون ،اونم روز جمعه

۲۶فروردین
هشدار وقوع صاعقه

هشدار وقوع صاعقه

انجمن پزشکی کوهستان: در ساعت های عصر و غروب برای روزهای پنجشنبه و جمعه 26 . 27 فروردین 1400