جمعیت حشرات

۱۶شهریور
کنترل جمعیت حشرات در دست مارمولک‌ها / وجود سیانور در دم مارمولک‌ها علمی نیست

کنترل جمعیت حشرات در دست مارمولک‌ها / وجود سیانور در دم مارمولک‌ها علمی نیست

بام نیوز: یک کارشناس محیط زیست، درباره سمی بودن مارمولک خانگی و ترس بی مورد از این خزنده می‌گوید: این خزنده بی آزار است و نبود آن‌ها در چرخه حیات بشر مشکل ایجاد می‌کند.