جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

۳۰خرداد
نجات و انتقال هوایی مرد ۴۰ساله از ارتفاعات شاه جهان به بیمارستان

نجات و انتقال هوایی مرد ۴۰ساله از ارتفاعات شاه جهان به بیمارستان

انجمن پزشکی کوهستان ایران: نجات و انتقال هوایی مرد ۴۰ساله از ارتفاعات شاه جهان به بیمارستان