جمعیت هلال احمر شهرستان

۰۸تیر
نجات ۳ گم شده در جنگل مشه سویی اردبیل

نجات ۳ گم شده در جنگل مشه سویی اردبیل

انجمن پزشکی کوهستان ایران: ۳ گم شده در جنگل مشه سویی اردبیل نجات یافتند.