جملات مشهور

۰۵اردیبهشت
جملات مشهور یرزی کوکوچکا

جملات مشهور یرزی کوکوچکا

بام نیوز: یرزی کوکوچکا در قلب تاریخ کوهنوردی جهان جای دارد. صعودهایی که وی در دهه ۱۹۸۰ میلادی به انجام رسانید را بایست از نابترین دستآوردهای کوهنوردان جهان در کوههای بلند دانست. گرچه توان فوق العاده فیزیکی عامل بسیار مهمی در کسب این موفقیت ها بوده است، اما طرز فکر وی را باید نگاهی خاص به دنیای عمودی دانست. طرز فکری که او را به سوی این سطح از تعالی رهنمون کرد. در ادامه بعضی از جملات مشهور یرزی کوکوچکا، اعجوبه کوهنوردی را بخوانید.