جمله قلب

۲۷بهمن
کوهنوردی با بدن کوهنورد چه کار می کند؟

کوهنوردی با بدن کوهنورد چه کار می کند؟

بام نیوز: از نظر پزشکی ، کوهنوردی از رشته های مهم ورزشی است که در تنظیم اعمال تمام اعضای داخلی بدن انسان ، از جمله قلب، مغز، دستگاه گوارش، عضلات و استخوانها دخالت عمده دارد و نقش پیشگیری و درمانی بسیار شایسته و شایانی بر عهده دارد.