جمل و نقل

۱۳خرداد
جلسه هم اندیشی گروههای دوچرخه سوار شهر تهران در سال ۱۴۰۰ (با مناسبت روز جهانی دوچرخه)

جلسه هم اندیشی گروههای دوچرخه سوار شهر تهران در سال ۱۴۰۰ (با مناسبت روز جهانی دوچرخه)

بام نیوز: اولین جلسه هم اندیشی گروههای دوچرخه سوار شهر تهران در سال ۱۴۰۰ (با مناسبت روز جهانی دوچرخه)برگزار شد.