جمهوری آمالفی

۱۶دی
پوزیتانو ایتالیا

پوزیتانو ایتالیا

بام نیوز: پوزیتانو یک شهرک در ایتالیا است که در استان سالرنو قرار دارد که در قرن شانزده و هفده میلادی بعنوان بندری در جمهوری آمالفی استفاده می شده و بعدها در اواسط قرن نوزدهم بیش از نیمی از جمعیت این شهر مهاجرت کردند و امروزه جمعیتی نزدیک بر 4000 نفر را در خود جای داده است.