جمهوری اسلامی پاکستان

۰۱اسفند
جمهوری اسلامی پاکستان

جمهوری اسلامی پاکستان

بام نیوز: باغ شالیمار در لاهور دومین شهر بزرگ پاکستان که از امن‌ترین نقاط این کشور محسوب می‌شود.