جمهوری بلغارستان

۲۹خرداد
جمهوری بلغارستان

جمهوری بلغارستان

بام نیوز: بلغاری‌ها از الفبای سیرلیک که توسط دو راهب بلغاری اختراع شده بود، استفاده می‌کنند. سالروز اختراع این الفبا در بلغارستان تعطیلی عمومی است.