جمهوری دومینیکو

۰۹اردیبهشت
جمهوری دومینیکن 

جمهوری دومینیکن 

بام نیوز: شهری که دارای بیش از 37 کیلومتر خط ساحلی و همچنین هتل ‌هایی است که شامل تمام خدمات از گلف تا چشمه‌ های آب معدنی می ‌شوند.