جمهوری دومینیک

۲۱اسفند
غارهای پنهان در جمهوری دومینیک

غارهای پنهان در جمهوری دومینیک

بام نیوز: دومینیکن منطقه ای است در دریای کارائیب که در سال ۱۴۹۲ توسط کریستف کلمب کشف شد.