جمهوری سیشل

۰۱تیر
کشور سیشل

کشور سیشل

بام نیوز: کشور سیشل (Seychelles) با نام جمهوری سیشل، کوچک‌ترین کشور قاره آفریقاست که کشوری جزیره‌ای محسوب می‌شود و 1500 کیلومتری در غرب این قاره و در دل اقیانوس هند قرار دارد.