جمهوری کوهنوردان

۱۶فروردین
جمهوری کوهنوردان

جمهوری کوهنوردان

بام نیوز: کوهنوردی مثل فوتبال نیست ، و چه خوب ، چون معنی واقعی همراهی رو میشه توی این رفتار اجتماعی دید . کوهنوردی تنها ورزشیه که زن و مرد نمیشناسه و چقدر خوشحالم که استادیوم نداره تا یه عده متحجّر طالبانی دم ورودی هاش وایستن و تو سر و صورت همراهامون عقده هاشون رو خالی کنن .!