جمهوری

۲۰آبان
چین، کون‌مینگ

چین، کون‌مینگ

بام نیوز: کون‌مینگ یکی از شهرهای کشور جمهوری خلق چین است.

۱۶شهریور
چین

چین

بام نیوز: چین با داشتن ۲۲٫۱۱۷ کیلومتر مربع مرز زمینی طولانیترین خط مرزی را در میان تمام کشورهای دنیا دارد.