جناب حاجی پور

۲۱بهمن
جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان، دهه فجر ۹۹، شهرستان بردسكن

جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان، دهه فجر ۹۹، شهرستان بردسكن

بام نیوز: جلسه هماهنگی صعود سراسری کوه‌نوردان، دهه فجر ۹۹، شهرستان بردسكن برگزار شد.