جنسیت

۲۰خرداد
ویژگی های مهم و تعیین کننده در هنگام خرید و انتخاب کوله کوهنوردی

ویژگی های مهم و تعیین کننده در هنگام خرید و انتخاب کوله کوهنوردی

بام نیوز: جنسیت فاکتور بسیار مهمی است چرا که فیزیک بدنی آقایان با خانم ها تفاوت فراوانی دارد و به همین دلیل شرکت های معتبر کوله هایی ویژه بانوان طراحی میکنند.

۲۷اردیبهشت
ویژگی های مهم و تعیین کننده در هنگام خرید

ویژگی های مهم و تعیین کننده در هنگام خرید

بام نیوز: همانطور که میبینید کوله خانمها کشیده تر ، دارای بندهای کوله نزدیک به هم و کمربندی باریک تر و با شکلی قوس دار است که بهتر روی استخوان لگن خانمها کوله بشیند. نکته دیگر اینکه آقایانی هم  که دارای استخوان بندی ریزتری هستند می توانند این کوله ها را نیز در موقع خرید امتحان کنند شاید برای آنها مناسب تر باشد.

۰۲اردیبهشت
پیشکسوتان جوان٬ جوانان پیشکسوت

پیشکسوتان جوان٬ جوانان پیشکسوت

بام نیوز: حرف پ ،پیشکسوتان جوان٬ جوانان پیشکسوت