جنس ابریشم

۲۸اردیبهشت
طناب انفرادی

طناب انفرادی

بام نیوز: تعداد شوک‌هایی که یک طناب می‌تواند تحمل کند محدود است، بنابراین از کارهایی که شوک‌های متوالی به طناب وارد می‌سازد   مانند بکسل ماشین، طناب‌کشی و … با طناب کوهنوردی خودداری نمایید