جنوبگان

۰۲اردیبهشت
پیمایش انفرادی «جنوبگان» و تراژدی در ۴۸ کیلومتر پایانی!

پیمایش انفرادی «جنوبگان» و تراژدی در ۴۸ کیلومتر پایانی!

بام نیوز: بازیگر انگلیسی «توماس هیدلستون»، به زودی در سریال کوتاهی تحت عنوان «تاریکیِ روشن» ایفای نقش خواهد کرد.

۲۰دی
سومین زن سریع پیمایش کنندگان جنوبگان

سومین زن سریع پیمایش کنندگان جنوبگان

بام نیوز: «پریت چَندی» انگلیسی موفق به پیمایش انفرادی قاره جنوبگان و رسیدن تا قطب جنوب شد.