جنوب آسیا

۱۳اردیبهشت
هند

هند

بام نیوز: هند کشوری در جنوب آسیا است. هند، دومین کشور جهان از نظر جمعیت و هفتمین کشور از نظر مساحت می باشد.