جنوب آفریقا

۰۱بهمن
لسوتو

لسوتو

بام نیوز: لسوتو با نام رسمی پادشاهی لسوتو (انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری است واقع در جنوب آفریقا.