جنوب شرقی آسیا

۲۳خرداد
زندگی در سنگاپور

زندگی در سنگاپور

بام نیوز: به دلیل صنعتی بودن سنگاپور و رونق بسیار در این زمینه، این کشور میزبان بسیاری از مشاغل و فعالیت‌ها است.