جنوب شرقی خواف

۲۳تیر
خراسان رضوی/ آسبادهای نَشتیفان

خراسان رضوی/ آسبادهای نَشتیفان

بام نیوز: هریک از آسبادهای روستای نشتیفان از هشت اتاقک تشکیل شده و هر اتاقک شش تیغه دارد. وقتی بادهای قوی و مداوم منطقه به اتاقک‌ها وارد می‌شود، تیغه‌ها و سپس سنگ آسباد را به چرخش در می‌آورد.